MŮJ PŘÍBĚH 

Jana Šelle

práce s hlasem a dechem 

OTVÍRÁME SVOU MYSL VĚDOMÝM DECHEM

Čím kvalitnějšî vdech, tím kvalitnější prožívání.

Lidem často chybí nádech. "Pak se stává, že se nám život zdá neradostný." 

Existuje přímá úměra počtu nádechů a kvality života.

 

Profesní profil

Jana Šelle, koncertní pěvkyně, hlasový pedagog, sopranistka, lektor antistres pěveckých technik zpěvu a vědomého dýchání pro zdravý životní styl.patronka denního stacionáře pro tělesně postižené "Jsme tady o.p.s." Přerov- garant hudby Mezinárodní mateřská škola Montessori Olomouc Vídeňská 2- lektorka vědomého dýchání a zpěvu ( TMobile, Mondeleez a.s., IMC health, Škoda auto a.s.)- autorka uměleckého projektu Olomouckého kraje "Zpívající nádraží"
- vzdělání UP Olomouc (mgr.mgr.1993, 2004)- San Francisko (1996) studijní pobyt se zaměřením na transpersonální psychologii - Čína (2009) studijní pobyt se zaměřením na čínskou medicínu - pěvecké studium operního oboru v Operním studiu dr. Jeleny Noskové (ND Praha, Státní opera Praha)- studium dechových technik Tchaj-cchi, Tchi-kung se Studiu čínské zpěvačky dr. FengYun Song- turné Asie 2019 (pedagogická a koncertní činnost)


"Každý máme svůj osobní tón, svou osobní frekvenci, která vyslána do prostoru pracuje s naší energií pro nás. Vyladěný tón na dechu je zvukem vesmíru v nás. Vylaďme své tělo do harmonií, můžeme si navzájem krásně souznít."